Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistan hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.
Ferdi Kaza Sigortasını alarak aşağıda belirttiğimiz teminatlara sahip olabilirsiniz;

  • Vefat veya kaza durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık teminatı olarak değerlendirilebilir.
  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı Sigortalının yalnızca kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.
  • Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının hastalık nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile oluşmuş tedavi giderlerini teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Toplu Taşıma Araçlarında Vefat Teminatı Sigortalının karayolu, demiryolu, denizyolu ya da havayoluna ait ticari toplu taşıma araçlarında ücretli yolcu sıfatı ile seyahat ederken, kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır.