Türkiye’de oturma veya çalışma izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sağlık sigortaları Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge" kapsamında tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Yürürlüğe giren bu yasa kapsamında, yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi için gerekli olan özel sağlık sigortası ile Türkiye’deki yaşantınızda sağlığınızı güvence altına alıyoruz. 1 veya 2 yıllık olacak şekilde düzenlenebilen Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar. Söz konusu harcamalar, sigortalının poliçesinde belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve ilgili Özel Şartlara göre; poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır. Bu ürün, 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.